Verkeerseconomie

Bij veel keuzes die mensen maken speelt de prijs van een product of dienst een belangrijke rol. Zo is het ook bij mobiliteit. De overheid heeft via belastingen, heffingen en (indirecte) subsidies belangrijke invloed op de prijzen van mobiliteit. Slim vormgegeven prijsbeleid kan een bijdrage leveren aan het beperken van de negatieve effecten van verkeer en vervoer, zonder de keuzevrijheid te beperken.

CE Delft heeft veel expertise over alle soorten van belastingen, heffingen en subsidies in alle vervoerswijzen. Bovendien hebben we veel kennis van de externe en infrastructuurkosten van verkeer en het vormgeven en evalueren van beleid om deze kosten te internaliseren. Hiermee adviseren we klanten in binnen- en buitenland over het vormgeven of evalueren van prijsbeleid voor verkeer.

Daarnaast verrichten we ook andere vormen van economische analyses in het verkeersveld, o.a. berekening van de kosten en de kosteneffectiviteit van milieumaatregelen, ontwikkeling van kostencurves en het uitvoeren van (maatschappelijke) kosten-batenanalyses. Ook doen we onderzoek naar verdelingseffecten en effecten op bereikbaarheid en werkgelegenheid.

Speerpunten

  • Externe- en infrastructuurkosten van verkeer (inclusief de kosten van milieueffecten, verkeersveiligheid en congestie).
  • Prijsbeleid, waaronder vormgeving van autobelastingen, subsidies of emissiehandel.
  • Kosteneffectiviteitsanalyses van (beleids)maatregelen  vanuit het perspectief van gebruiker, de overheidsfinanciën of de maatschappij als geheel.
  • Het ontwikkelen van kostencurves voor CO2-reductiekosten.
  • Infrastructuurbeleid, waaronder het uitvoeren van kostenbatenanalyses van infrastructuurprojecten.

Onze opdrachtgevers

CE Delft is al meer dan vijftien jaar toonaangevend op het gebied van prijsbeleid en verkeerseconomie. Opdrachtgevers zijn onder meer: ministeries van Infrastructuur & Milieu en Financiën, Europese Commissie, European Environmental Agency (EEA), International Road Union (IRU), Community of European Railways (CER), International Rail Union (UIC), Transport en Logistiek Nederland (TLN), Stichting Natuur en Milieu en Transport & Environment.

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arno Schroten


Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32