Verkeer & Vervoer

Mobiliteit is essentieel voor onze samenleving. Het vervoer van mensen en goederen heeft echter ook een keerzijde:

  • uitstoot van stoffen die bijdragen aan klimaatverandering
  • uitstoot van stoffen en geluid die de lokale leefomgeving en menselijke gezondheid aantasten
  • geluidshinder en gezondheidsschade door geluid
  • beslag op de beschikbare ruimte, versnippering van de natuurlijke leefomgeving en vermindering van de biodiversiteit
  • verkeersonveiligheid (waaronder slachtoffers van ongevallen)

CE Delft kijkt hoe we de voordelen van mobiliteit kunnen behouden en de nadelen kunnen beperken. Daartoe gebruiken we onze grondige kennis van de kosten en de milieueffecten van verschillende vervoerswijzen en brandstoffen. Ook hebben we veel expertise op het gebied van externe kosten en infrastructuurkosten van verkeer en van de relatie tussen beleid en het mobiliteitsgedrag van burgers en bedrijven.

Ons werkveld is breed: van openbaar vervoer tot de internationale luchtvaart, en van diesel tot biobrandstoffen, elektrisch rijden en waterstof. Als onderzoekers vertalen we technische en economische opties ter verbetering van de milieuprestatie in concrete beleidsadviezen. Als adviseurs zijn we specialisten in het opstellen en vormgeven van beleidsinstrumenten zoals normstelling en heffingen, maar ook emissiehandel en prijsmaatregelen. Belangrijk daarbij is het in kaart brengen van de (kosten)effectiviteit van beleid. Verder hebben we veel ervaring met het betrekken van en samenwerken met diverse belangenorganisaties. Ook ontwikkelen we regelmatig tools, dashboards en monitors voor bedrijven en overheden.

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30