Innovatie afvalverwerkingstechnieken doorgelicht

Er is een groot aantal nieuwe afvalverwerkingstechnieken in ontwikkeling of al op de markt om afval om te zetten in herbruikbare producten en (chemische) materialen, of om afval zo efficiënt mogelijk om te zetten in energie. Vaak wordt dit aangeduid als chemische recycling.

Bron- en nascheiding van kunststof, papier en textiel levert via mechanische recycling in veel gemeenten steeds meer bruikbare grondstoffen. In de keten van bron- en nascheiding is er op diverse plaatsen aanzienlijke uitval van plastic fracties die mechanisch slecht te recyclen zijn of papier/plastic mixfracties die nu toch naar een Afval Energie Centrale (AEC) gaan. Dit onderzoek stelt de vraag of het zinvol is om deze uitvallen uit de mechanische recyclingketens te gebruiken om chemische grondstoffen te maken.

We hebben 5 technieken onderzocht te weten: conventionele pyrolyse, geïntegreerde hydropyrolyse (twee varianten), lage temperatuurvergassing, en medium temperatuurvergassing (Enerkem). De resultaten laten zien dat al deze waste-to-chemicals-techniek (W2C-techniek) qua CO2-emissies een stuk beter scoren dan een gemiddelde AEC. Bij een aantal technieken zijn meer toevoegingen nodig (O2, H2, energie), maar dit wordt gecompenseerd door de productie van extra syngas of pyrolyseolie.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Diederik Jaspers
Erik Roos Lindgreen

Delft, oktober 2017

Innovatie afvalverwerkingstechnieken doorgelicht

Contactpersoon: Geert Bergsma

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14