Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017

In oktober 2017 hebben het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV 2017) uitgebracht.
In het Energieakkoord zijn voor de sector verkeer en vervoer verschillende acties en maatregelen afgesproken die gezamenlijk moeten leiden tot een energiebesparing van 15 tot 20 petajoule in 2020. Voor de NEV 2016 hebben PBL en CE Delft de effecten van deze maatregelen geraamd en beschreven in factsheets (PBL, CE Delft, 2017). PBL en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben CE Delft, ECN en TNO verzocht om voor de NEV 2017 een aantal bestaande factsheets te actualiseren en een aantal nieuwe factsheets te maken voor acties waarvoor in de NEV 2016 nog geen effecten waren geraamd. In dit document zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt ter input van de NEV 2017:
  • LNG;
  • WLTP;
  • emissiereductie logistieke sector (update);
  • gedragsmaatregelen personenvervoer (update);
  • fietsen;
  • duurzaam inkopen.
 

Auteurs CE

Anouk van Grinsven
Maarten t Hoen

Delft, oktober 2017

Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017

Meer informatie over deze factsheets kunt u krijgen van Anouk van Grinsven

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30