Towards addressing aviations non-CO2 climate impacts

De luchtvaart heeft diverse impacts op het klimaat. Hoewel de EU en ICAO nu de eerste stappen hebben gezet om de impact van de CO2-emissies aan te pakken, blijven de overige impacts voorlopig buiten schot. In deze memo wordt betoogd dat deze zouden moeten worden aangepakt conform reeds geïmplementeerd Europees beleid en ook op basis van het voorzorgsprincipe. Wat betreft stralingsforcering wordt geschat dat de niet-CO2-gerelateerde klimaatimpacts van de luchtvaart ongeveer tweemaal zo groot zijn als de impacts van CO2-emissies. Met andere woorden, het cumulatieve effect van deze andere impacts op het huidige klimaat is ongeveer even groot als het cumulatieve effect van de CO2-emissies van de luchtvaart.

Auteurs CE

Jasper Faber
Dagmar Nelissen

Delft, mei 2017

Towards addressing aviations non-CO2 climate impacts

Meer informatie: Jasper Faber  

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32