Evaluatie duurzaamheidsbeleid gemeente Eindhoven

Aanbeveling voor effectief en efficiënt beleid

Duurzaamheid maakt steeds meer een standaard onderdeel uit van het beleid van de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven ambieert namelijk een leefbare en aantrekkelijke stad te zijn op het gebied van wonen, werken en recreëren voor bewoners en bezoekers. De Rekenkamercommissie (RKC) vraagt zich af wat de maatschappelijke effecten zijn van het beleid en of de uitvoering van de voornemens verloopt. Zij heeft CE Delft daarom gevraagd om een feitenrapportage op te stellen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Eindhoven. 

 
Het doel van de evaluatie is om inzicht te geven in de mate van doeltreffendheid en doelmatigheid van het Eindhovense duurzaamheidsbeleid en beoogt mogelijke richtingen van verbetering te identificeren. Het onderzoek is uitgevoerd op basis een uitgebreide dossierstudie van de beleidsdocumenten in de gemeente Eindhoven, verschillende interviews met betrokken beleidsambtenaren en de brede expertise van CE Delft in het duurzaamheidsbeleid. 

Auteurs CE

Martijn Blom
Jasper Schilling

Delft, september 2017

Evaluatie duurzaamheidsbeleid gemeente Eindhoven

Meer informatie: Martijn Blom

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30