CCU market options in the Rotterdam Harbour Industrial Complex

Op verzoek van Deltalinqs en Uniper heeft CE Delft een marktstudie uitgevoerd die een overzicht biedt van de huidige ontwikkelingen met CO2 als grondstof. De politieke achtergrond is enerzijds het Parijse Klimaatakkoord dat aangeeft dat we haast moeten maken met reductie van CO2. Anderzijds biedt de lage ETS-prijs geen basis voor grote investeringen in CO2-reductie. Zijn er dan wel kansen om routes van CO2 naar grondstof te ontwikkelen?

Het betekent in elk geval dat business cases voor nieuwe productietechnologieën met CO2 als grondstof niet afhankelijk moeten zijn van de ETS-prijs bij CO2-reductie. Met dat uitgangspunt heeft CE Delft met Deltalinqs en een aantal Rotterdamse bedrijven gekeken naar de huidige productieprocessen en de marktkansen voor de korte en langere termijn met CO2 als grondstof. In Rotterdam wordt jaarlijks 25 tot 30 miljoen ton CO2 uit productieprocessen geëmitteerd. Uit de marktstudie blijkt dat zeker 30% daarvan kan worden vermeden als de komende jaren wordt ingezet op de ontwikkeling van pilots en demonstraties van processen met CO2 als grondstof. 

Auteurs CE

Sander de Bruyn
Harry Croezen
Diederik Jaspers

Delft, juni 2017

CCU market options in the Rotterdam Harbour Industrial Complex

Contact persoon: Diederik Jaspers  

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30