Milieuscore SNB slibverwerking: update 2015 en 2017

Effect van maatregelen tegendrukturbine en fosfaatterugwinning op LCA en CO2

In opdracht van N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is een levenscyclusanalyse van slibverwerking uitgevoerd. Dit rapport is een update van de soortgelijke studie die in 2013 is uitgevoerd. Deze update was nodig omdat SNB extra maatregelen genomen heeft die de milieuscore significant veranderen. De belangrijkste extra maatregel die is genomen, is de plaatsing in 2016 van een tegendruk stoomturbine voor meer elektriciteitsproductie uit de opgewekte warmte. De LCA is uitgewerkt voor zowel de totale milieuscore (Punten), als voor CO2 (CO2-emissies per ton verwerkte slibkoek).

Uit het onderzoek blijkt dat SNB sinds 2011 een grote verbetering heeft behaald in de milieudruk van hun proces: in 2015 was de milieudruk al met 70% afgenomen en in 2017 zal dat 100% zijn door de nieuwe tegendrukturbine. Als dan ook in 2019 de inzet van slibverbrandingsas als fosfaatertsvervanger tot stand is gekomen, dan levert de SNB-verwerkingsroute juist een positieve bijdrage aan het milieu, over de levenscyclus.

Auteurs CE

Maarten Afman
Ingrid Odegard
Erik Roos Lindgreen

Delft, juli 2017

Milieuscore SNB slibverwerking: update 2015 en 2017

Meer informatie:  Maarten Afman Maarten Afman

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30