Samenvatting van LCA REnescience. Een vergelijking van natte en droge nascheiding van huishoudelijk restafval.

In deze Levenscyclusanalyse (LCA) zijn verschillende nascheidingstechnieken voor huishoudelijk restafval met elkaar vergeleken. Het doel van de studie was om de REnescience-technologie te vergelijken met droge nascheiding en verbranding (inclusief metaalterugwinning). Deze LCA geeft inzicht in de potentiële milieu-impact van de technieken en bespreekt mogelijke verbetermogelijkheden. De studie richt zich op afvalverwerking in de gemeenten Eindhoven en ’s-Hertogenbosch in 2017/2018.

Alle verwerkingsmethoden hebben een netto milieuvoordeel, als de milieu-impact uitgedrukt wordt in de ReCiPe single score. In vergelijking met droge nascheiding heeft de REnescience-technologie een hogere kunststofterugwinning, hogere biogasproductie, en wordt er meer CO2 afgevangen. Aan de andere kant gebruikt de technologie meer externe elektriciteit en warmte, en zijn er enzymen nodig in het proces. Gecombineerd leiden deze aspecten ertoe dat het netto milieuvoordeel van de REnescience-technologie te vergelijken is, of hoger is dan droge nascheiding.

Deze samenvatting is gebaseerd op een uitgebreid, vertrouwelijk, LCA-rapport

Auteurs CE

Geert Bergsma
Ingrid Odegard
Sanne Nusselder

Delft, mei 2017

Samenvatting van LCA REnescience

Meer informatie over deze studie kan verkregen worden bij Geert Bergsma

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30