Energieneutraal in 2050. Inzicht in de opgave

De gemeente Delft wil in 2050 energieneutraal zijn. Daarnaast zijn er doelstellingen geformuleerd om in 2030 onder andere 50% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van de CO2-uitstoot in 1990. In een energieneutrale gemeente wordt in de energievraag volledig voorzien door hernieuwbare bronnen. Het impliceert niet dat alle energie op het grondgebied van Delft opgewekt wordt. Elektriciteitsopwekking elders op basis van hernieuwbare grondstoffen (een windmolen op zee), bijvoorbeeld, past ook binnen deze definitie.

Om energieneutraliteit te kunnen bereiken zal enerzijds ingezet moeten worden op energiebesparing, en anderzijds op het vergroten van het aandeel van hernieuwbare energie. De gemeente Delft wil graag inzicht in de opgave van deze ambitie, ook ten opzichte van de emissiereductiedoelstellingen ten opzichte van 1990. Om de gemeente dit inzicht te geven hebben we in deze studie de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

  1. Wat is de opgave om tot energieneutraliteit in 2050 te komen?
  2. Hoe kunnen de CO2-reductiedoelstellingen ten opzichte van 1990 omgezet worden naar tussendoelen op de route naar energieneutraliteit in 2050?
  3. Wat is de impact van enkele mijlpalen en de maatregelen uit het nieuwe uitvoeringsprogramma?

Auteurs CE

Lonneke Wielders
Thijs Scholten

Delft, april 2017

Energieneutraal in 2050

Contact persoon: Lonneke Wielders

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30