Duurzaamheid Haarlemmermeer

Evaluatie van effectiviteit en doelmatigheid

De gemeente Haarlemmermeer heeft in haar collegeprogramma 2014-2018 een prominente plek ingeruimd voor het thema duurzaamheid. Dit is uitgewerkt in het programma Duurzaam 2015-2018, waarin stapsgewijs de transitie naar een circulaire toekomst is beschreven. Vanuit meerdere fracties heeft de Rekenkamercommissie van de gemeente (RKC) het verzoek gekregen een onderzoek uit te voeren naar duurzaamheid. Voorliggend rapport is op verzoek van en intensief begeleid door de RKC. Vraagstelling is of de randvoorwaarden aanwezig zijn om de duurzaamheidsdoelen te behalen en of de raad van de gemeente Haarlemmermeer hierin zijn kaderstellende en controlerende rol vervult. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is een overzicht op hoofdlijnen gemaakt van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Haarlemmermeer en is ingezoomd op de thema’s afval, grondstoffen en energie.

Auteurs CE

Martijn Blom
Lonneke Wielders
Maarten Afman
Geert Warringa

Delft, april 2017

Duurzaamheid Haarlemmermeer

Contactpersoon: Geert Warringa 

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30