Uitbreiding publieke laadinfrastructuur tot 2020

Inschatting van het aantal benodigde publieke laadpalen voor elektrische auto's

Voor het stimuleren van de groei van elektrisch rijden is de uitrol van een goede laadinfrastructuur van groot belang. Publieke laadpunten spelen daarbij (naast private, semi-publieke en snellaadpunten) een belangrijke rol. Het aantal publieke laadpunten is de afgelopen tijd flink toegenomen. Een belangrijke vraag is echter hoeveel publieke laadpunten er tot 2020 bij zullen moeten komen om aan de vraag van het groeiend aantal elektrische auto’s te kunnen voldoen. Een tweede vraag is of deze laadpunten de toename van het aantal elektrische auto’s ‘automatisch’ volgt omdat marktpartijen daar een goede boterham mee kunnen verdienen, of dat er nog geen sluitende businesscase bestaat. In dit rapport geven we een antwoord op deze beide vragen. Deze aantallen zijn berekend met het model CELINE. Met dit rekenmodel kan op basis van een aantal aannames zoals het aantal voertuigen, de elektrische rijafstand en de verdeling van laden over de verschillende laadvormen (thuis, semi-publiek, snelladen), bottom-up de laadbehoefte worden berekend.

Auteurs CE

Maarten Afman
Anouk van Grinsven
Anco Hoen

Delft, februari 2017

Uitbreiding publieke laadinfrastructuur tot 2020

Contactpersoon:  Anco Hoen

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30