Zero emission trucks

An overview of the state-of-the-art technologies and their potential

De studie, uitgevoerd in samenwerking met het Duitse DLR, in opdracht van de International Council on Clean Transportation (ICCT) gaat in op de het potentieel van emissievrije voertuigen.

De studie betreft een assessment van de technologieën die de mogelijkheid kunnen bieden om vrachtauto’s emissievrij te kunnen maken. Er zijn verschillende technieken voorhanden die bruikbaar zijn voor de verschillende vervoerstoepassingen. Voor stedelijke distributie zijn elektrische vrachtwagens een oplossing, terwijl voor lange afstanden de brandstofcellen op waterstof een bruikbaar alternatief zijn. Daarnaast vormen ook het gebruik van bovenleidingen (vergelijk met trolleybus) of het laden van batterijen tijdens het rijden (inductie) een optie voor het lange afstandsvervoer.

Uit de studie blijkt dat de kosten van dieselvrachtwagens en emissievrije alternatieven de komende vijftien jaar naar elkaar toe groeien. Voorwaarde hiervoor is wel dat er voldoende beleid wordt ontwikkeld om de technologische innovatie en schaalvoordelen te benutten.

De transportsector gaat de komende jaren meer CO2 uitstoten door een sterke groei van de vervoerde goederen. Om de Europese klimaatdoelen van -80% CO2 in 2050 te halen, zal deze trend omgebogen moeten worden. Wanneer beleid worden ontwikkeld dat sterk gericht is op het emissievrij maken van vrachtauto’s en brandstoffen, is het op langere termijn mogelijk om de emissies van de transportsector met 90% te laten dalen.

Het is van groot belang dat de overheid de markt prikkels geeft om te innoveren in zowel alternatieve voertuigen als infrastructuur. Lange termijn beleid is nodig, en verder onderzoek naar de juiste beleidsinstrumenten en de financiering van de benodigde infrastructuur.

Auteurs CE

Eelco den Boer

Delft, juli 2013

Zero emission trucks

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32