Logo CE Delft

Auteurs:
Maarten Afman
Thijs Scholten
Marijke Schuurbiers

Delft, oktober 2016

pdf Voordelen lokaal gebied-geoptimaliseerd energie-systeem Rivierenland

Meer informatieover de studie is te verkrijgen bij Maarten Afman