Voor wie zijn de kosten en baten van het klimaatbeleid?

Op basis van een eerste verkenning blijkt dat de kosten en baten van het klimaatbeleid niet evenredig zijn verdeeld naar de verschillende groepen huishoudens. Aan de directe kosten van de klimaatemissies (aardgas, benzine) betalen de huishoudens naar evenredigheid van hun verbruik mee aan de klimaatschade. Voor de indirecte emissies die huishoudens via hun producten veroorzaken hoeven bedrijven geen bijdrage te leveren aan de klimaatschade. De baten van het klimaatbeleid (subsidies gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing) worden vooral ontvangen door de hogere inkomens en door bedrijven.

Op basis van deze studie zijn in 2017 twee vervolgstudies uitgevoerd:
  1. Rechtvaardigheid en inkomenseffecten van het klimaatbeleid, de impact van het klimaatbeleid op de inkomensongelijkheid
  2. Wie profiteert van het klimaatbeleid? Verdeling van subsidies en belastingkortingen tussen armere en rijkere huishoudens

Auteurs CE

Frans Rooijers

Delft, april 2016

Voor wie zijn de kosten en baten van het klimaatbeleid?

Meer informatie over de studie kunt u krijgen bij Frans Rooijers

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30