Logo CE Delft

Auteurs:
Martijn Blom
Ellen Schep
Met medewerking van:
Harry Croezen en
Maarten Afman

Delft, november 2016

pdf Verkenning welvaartseffecten STRONG

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Martijn Blom