Verkenning welvaartseffecten STRONG

Maatschappelijke kosten en baten van scenario's

Het belang van de ondergrond neemt toe en speelt een belangrijke rol bij maatschappelijke vraagstukken als de energie- en drinkwatervoorziening en het behalen van klimaatdoelstellingen. Het benutten van de ondergrond kan aanzienlijke economische baten opleveren, zowel in financiële zin (denk bijvoorbeeld aan gaswinning) als in de bredere zin van welvaart (bescherming van ecosysteemdiensten). Maar de ondergrond is ook kwetsbaar en verschillende ecologische functies en ondergrondingrepen kunnen conflicteren. Bescherming van deze kwetsbare functies van de ondergrond kan ook belangrijke maatschappelijke baten opleveren, zonder dat deze direct in geld zijn uit te drukken.

Met een Structuurvisie Ondergrond van het Rijk wordt een nieuwe stap gezet in de ruimtelijke ordening van de ondergrond, zodat een kader beschikbaar is bij de afweging van verschillende ondergrondfuncties. CE Delft heeft in opdracht van het Ministerie van I&M een Verkenning van de welvaartseffecten uitgevoerd. In deze Verkenning zijn de welvaartseffecten van ‘standaard toepassingen’ van verschillende ondergrondfuncties binnen de vier scenario’s van het planMER verkend en alle belangen voor verschillende partijen op een rij gezet en indien mogelijk in geld (welvaartseffecten) uitgedrukt. De resultaten van deze Verkenning zijn, naast de PlanMER, gebruikt als onderbouwing van de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond.

Auteurs

Martijn Blom
Ellen Schep

Delft, november 2016

Verkenning welvaartseffecten STRONG

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Martijn Blom

Tweets van @cedelft

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11

Vacature Junior secretaresse https://t.co/4ybXcViypS #vacature #junior #secretaresse #werk #delft
24-10-2017 06:08