Variabilisering transporttarieven

Effecten voor de consument, netbeheerder en samenleving

De jaarlijkse elektriciteitsrekening van een gemiddeld huishouden bestaat voor ongeveer 25% uit transportkosten. De transportkosten belopen een vast bedrag dat onafhankelijk is van het werkelijke verbruik, en geven daarmee geen prikkel tot besparing. De benodigde capaciteit (en daarmee een groot deel van de kosten) van een elektriciteitsnetwerk wordt bepaald door de hoogste vraag gedurende het jaar. Door die piekvraag te verlagen, is een minder zwaar netwerk nodig, en worden dus kosten bespaard. In deze studie onderzoeken we de effecten van variabilisering van de transporttarieven van elektriciteit. Door variabilisering van de transportkosten krijgen gebruikers een prikkel om minder elektriciteit te gebruiken en/of hun verbruik te verplaatsen naar een tijdstip buiten de piekmomenten.

Auteurs CE

Frans Rooijers

Delft, januari 2013

Variabilisering transporttarieven

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32