Varend ontgassen in kaart

Onderzoek in het kader van een mogelijk verbod in de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Zeeland

Binnenvaartschepen die vluchtige organische stoffen vervoeren ontgassen vaak, na het lossen van de lading, de restdampen naar de lucht terwijl ze varen. Dit leidt tot hoge emissies van vluchtige organische stoffen, die landzijdig niet toegestaan zijn. Sinds 2015/2016 hebben de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland een ontgassingsverbod ingesteld waarmee het varend ontgassen van enkele categorieën benzeen en benzeenhoudende stoffen (met meer dan 10% benzeen) wordt verboden binnen deze provincies. In navolging hierop wilden de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Zeeland meer inzicht in:
  • het aantal ontgassingen in deze provincies en
  • het effect van de verboden in Zuid-Holland en Noord-Brabant op het aantal ontgassingen in de vier provincies.
Daarnaast wilden deze provincies weten wat de implicaties zijn van een mogelijk vergelijkbaar verbod in de vier provincies  voor wat betreft de behoefte en locatie aan benodigde ontgassingsinstallaties, kegelligplaatsen en steigercapaciteit.

Deze studie geeft antwoord op bovengenoemde vragen. Er wordt een globaal beeld weergegeven van de routes waarop mogelijke ontgassingen van benzeenhoudende stoffen naar de lucht plaatsvinden door de binnenvaart. Het beeld is geschetst voor de situatie van vóór en ná invoering van de provinciale ontgassingsverboden van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. In de afbeelding  is te zien wat de belangrijks ontgassingsroutes in Nederland zijn voor de verboden. De provincies waar nu verboden zijn, zijn blauw gearceerd.

Auteurs

Matthijs Otten
Diederik Jaspers

Delft, maart 2016

Varend ontgassen in kaart

 Meer informatie:
Diederik Jaspers
jaspers@ce.nl


Tweets van @cedelft

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11

Vacature Junior secretaresse https://t.co/4ybXcViypS #vacature #junior #secretaresse #werk #delft
24-10-2017 06:08