Van inspanning naar resultaat?
Analyse van het Gelderse programma Energietransitie 2012-2015

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek verricht naar de aanpak van energietransitie in Gelderland. Dit naar aanleiding van de vaststelling in het voorjaar van 2014 dat de provincie Gelderland haar doelen voor de energietransitie over de periode 2012-2015 niet volledig zal realiseren.  De focus van het onderzoek van de Rekenkamer ligt op de vraag welke stimulerende en belemmerende factoren het provinciale beleid op dit terrein beïnvloeden. CE Delft heeft de Rekenkamer ondersteund bij dit onderzoek. 
 
De hoofdconclusie van het onderzoek is dat de provincie Gelderland via een brede mix van projecten en instrumenten veel inspanningen heeft verricht om de Gelderse energietransitie te stimuleren, maar dat het inzicht in het resultaat van het programma fragmentarisch is. Hierdoor is onvoldoende duidelijk wat de meest doeltreffende en doelmatige sturingsmogelijkheden voor de provincie zijn. 
 
De twee belangrijkste aanbevelingen zijn: 
  1. Verbeter de monitoring voordat een eventueel nieuw programma wordt opgestart, zodat de relatie tussen de projectdoelen en programmadoelen voldoende duidelijk zijn. 
  2. Ontwikkel een uitgewerkte langetermijnvisie, zodat de bijdrage van de provincie aan energieneutraliteit in 2050 duidelijk wordt binnen en buiten het provinciebestuur. 

Auteurs CE

Arno Schroten
Lonneke Wielders
Cor Leguijt

Deventer, december 2014

Van inspanning naar resultaat?

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32