Logo CE Delft

Auteurs: Anco Hoen

Delft, oktober 2016

pdf Van belastingvrijgestelde auto’s. Milieu-impact en opties om die te verminderen

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Anco Hoen