Update Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen 2015

Kostencurve opgesteld op basis van quickscan van 16 door het MVO-netwerk beton geselecteerde verduurzamingsopties

In het kader van de Green Deal Beton is CE Delft gevraagd om de kostencurve van de verduurzamingsmaatregelen van beton op te stellen. Een kostencurve vergelijkt het technisch potentieel van maatregelen om CO2-emissies te reduceren op een landelijke schaal en de kosten die dat meebrengt per ton vermeden CO2.
Deze kostencurve is opgesteld in nauwe samenwerking met leden van het MVO Netwerk beton. Dit rapport kan onafhankelijk van de voorgaande rapporten gelezen worden en vervangt de rapporten ‘Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen’ (CE Delft, 2013) en de 'Update Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen' (CE Delft, 2014).
Uitkomst van het rapport is dat de voorgestelde maatregelen kosteneffectief is en dat er slechts een beperkte mate van overlap in het besparingspotentieel plaatsvindt.

Auteurs CE

Marit van Lieshout

Delft, maart 2015

Update Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen 2015

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32