Logo CE Delft

Auteurs:
H.P. (Huib) van Essen
M.J.J. (Maarten) 't Hoen

Delft, november 2013 - 51 pag.

pdf Uitbreiding snelwegen: nodig of overbodig?

ERRATUM
Bij de tweede alinea van Paragraaf 5.3.2 wordt verwezen naar een second opinion. Deze second opinion had echter geen betrekking op de MKBA van het project, maar op een financiële analyse van mogelijke tolconcepten. In de second opinion worden scenario’s niet expliciet genoemd, maar wordt wel gewezen op onzekerheden die samenhangen met verkeersprognoses.