Tussenevaluatie Uitvoeringsprogramma Energie

Dit is een tussenevaluatie van het Uitvoeringsprogramma Energie van de provincie Noord-Brabant. Met deze evaluatie geven we inzicht in de doeltreffendheid van het gevoerde energiebeleid van de provincie, met andere woorden: worden de gestelde doelen gehaald? Deze evaluatie geeft inzicht in: -de processtappen en de bereikte resultaten en de voorziene resultaten in 2020, voor zover mogelijk met een doorkijk naar 2050; -de succes- en faalfactoren en daaraan gekoppeld de aanbevelingen. Deze evaluatie vormt samen met de uitkomsten van de denktank de basis voor verdere beleidsontwikkeling. Dit geeft voor de provincie richting aan een effectieve inzet van de resterende middelen voor de tweede helft van deze bestuursperiode.

Auteurs

Martijn Blom
Lonneke Wielders
Thijs Scholten
Jasper Schilling

Delft, september 2017

Tussenevaluatie Uitvoeringsprogramma Energie

Meer informatie over de studie kunt u krijgen bij Martijn Blom

Tweets van @cedelft

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11

Vacature Junior secretaresse https://t.co/4ybXcViypS #vacature #junior #secretaresse #werk #delft
24-10-2017 06:08