The EU Emission Trading Schemes' effects on the competitive situation within national and international aviation

In dit rapport wordt een analyse gemaakt van de gevolgen van het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) voor de concurrentiepositie van diverse categorieën luchtvaartmaatschappijen, door middel van micro-economische analyse en door modelberekeningen voor de korte en lange termijn. Gezien de lopende politieke onderhandelingen over de geografische begrenzing van het ETS worden de impacts voor twee scenario’s geanalyseerd:
  1. Een scenario waarbij alle emissies van vluchten tussen vliegvelden in het gebied van de European Vrijhandelsassociatie worden meegenomen (‘Stopping the Clock’-scenario) en
  2. Een scenario waarbij alle emissies van vluchten in de Europese luchtruim worden meegenomen (‘European airspace’-scenario).
Het tweede is ruimer, omdat daarin ook emissies van vluchten tussen Europese luchthavens worden meegenomen en omdat luchthavens op andere continenten dan ook deels tot het ETS worden gerekend. Uit de studie blijkt dat het ETS slechts een bescheiden impact op de concurrentiesituatie heeft.

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30