Logo CE Delft

Auteurs:
Wim Wijnen (W2Economics)
Arno Schroten (CE Delft)
Maarten 't Hoen (CE Delft)

Delft, november 2016

pdf The cost of road crashes in the Netherlands

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Arno Schroten