Terra incognita: de waarde van de bodemeconomie

Bodem (‘land’) is de een belangrijke productiefactor voor de Nederlandse economie en uitgebreid onderzocht door de aartsvaders van de economie, Adam Smith en David Ricardo. De precieze waarde van bodem voor de Nederlandse economie is tot op heden echter onbekend terrein (terra incognita). Dit onderzoek kwantificeert de directe economische omvang van de Nederlandse bodemsector. Daarnaast worden de maatschappelijke baten van een duurzaam bodembeleid ingeschat. Dit betreft een indicatie van het batenpotentieel van een beleid dat maximaal inzet op duurzaamheid. Aanleiding voor deze studie is het 25 jarig bestaan van bodembescherming en TCB. De resultaten zijn gepresenteerd op het congres Terragenda op 11 oktober 2012.

Auteurs CE

Martijn Blom
Lonneke Wielders
Dagmar Nelissen

Delft, oktober 2012

het rapport

 

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30