Sustainable urban (re)development

Experiences and recommendations for an integral policy approach

De sterke mate van urbanisatie, in grote delen van de wereld, vereist een adequate respons qua stedelijke ontwikkeling. Dit antwoord kan gevonden worden in het moderne concept van duurzame stedelijke (her)ontwikkeling, dat op een doeltreffende wijze ruimtelijke planning, sociaaleconomische stimuli en ecologische antwoorden integreert. Deze studie verschaft beleidsmakers inzicht in en krachtige voorbeelden van duurzame stedelijke (her)ontwikkeling en in onderliggende strategieën.
Op basis van vele eerdere exercities, zijn relevante indicatoren en parameters verzameld, geclusterd en vervat in een raamwerk.

Zes steden zijn geselecteerd en geanalyseerd: Amsterdam, Kopenhagen, Ottawa, Rotterdam, San Francisco en Vancouver. Hoofdreden om deze steden te selecteren is dat het project onderdeel vormt van een “Memorandum of Understanding” tussen Canada en Nederland. Een andere reden is dat deze steden worden beschouwd als koplopers en voorbeelden met betrekking tot duurzame stedelijke (her)ontwikkeling. De analyses van de steden zijn alleen bedoeld om een beter begrip te krijgen voor de effectiviteit van de duurzame stedelijke (her)ontwikkeling strategieën in het algemeen en niet om de steden te beoordelen of onderling te rangschikken op welke manier dan ook.
De steden tonen interessante overeenkomsten en verschillen in hun benaderingen en unieke pilot projecten, die uitgewerkt worden in het rapport.

 

 

Auteurs CE

Lonneke Wielders
Cor Leguijt

Delft, juli 2010

rapport
bijlagenrapport

Alleen in het Engels beschikbaar.

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30