Sustainable Heating and Cooling: Focusing on EU Level Policy

Local and Regional State of Play and Policy Recommendations

Deze studie biedt ondersteuning aan het Europese Comité van de Regio’s (CoR) in hun werk in verband met de onlangs door de Europese Commissie gepubliceerde strategie met betrekking tot verwarming en koeling en het ‘Energy Union’-beleid van de EU. Er worden beleidsaanbevelingen gedaan voor beleid op EU-niveau, met de nadruk op de rol van lokale en regionale bestuurslagen in de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve projecten op het gebied van verwarming, koeling en warmtekrachtkoppeling. CE Delft trad op als leider van één van de taken, het opstellen van een overzicht van relevant EU-beleid, en was verantwoordelijk voor één van de vier casussen: evaluatie van het stadsverwarmingssysteem van Purmerend.

Auteurs CE

Bettina Kampman

Brussels, juni 2016

Sustainable Heating and Cooling: Focusing on EU Level Policy

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32