Study on the Impacts on Low Carbon Actions and Investments of the Installations Falling under the EU Emissions Trading System (EU ETS)

Final report

Terugdringing van koolstofemissies en de koolstofprijs zijn voor de meeste bedrijven en sectoren niet het hoofdmotief geweest om in koolstofefficiënte acties te investeren. De voornaamste oorzaak was eerder de noodzaak voor bedrijven om hun energie- en grondstofkosten te verminderen en een breder strategische inzet naar duurzamere productiemethoden, als reactie op een toenemend milieubewustzijn bij stakeholders en consumenten. Toch lijkt het erop dat het EU-emissiehandelssysteem bij veel beslissingen een ondersteunende rol heeft gespeeld - vooral in de vroege fasen, met hogere werkelijke en voorspelde koolstofprijzen - zo wordt in deze studie geconcludeerd.

Het project is geleid door ICF in samenwerking met SQ Consult, CE Delft en ZEW, en is in opdracht van de Europese Commissie (DG Climate Action) uitgevoerd.

Auteurs CE

Sander de Bruyn
Dagmar Nelissen
Maarten Afman
Maarten t Hoen
Sebastiaan Hers

Brussel, Europese Commissie, februari 2015

Final report

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32