Stroomproducten in kaart consumenten- en kleinzakelijke markt

Overzicht bronsamenstelling en herkomst stroomproducten van Nederlandse elektriciteitsleveranciers. Update 2014

In dit onderzoek in opdracht van de Consumentenbond zijn de aard en bronsamenstelling en, indien van toepassing, de herkomst van de Garanties van Oorsprong (GvO’s), van in totaal 59 stroomproducten van 32 elektriciteitsleveranciers in kaart gebracht. Voor de stroomproducten zijn de volgende vragen beantwoord:
  • Uit welke energiebronnen is het stroomproduct opgebouwd?
  • Wat is de herkomst van de groene stroom: binnen- of buitenland?
  • Indien er biomassa is ingezet, wat is de samenstelling en de herkomst ervan?
Het gaat om in totaal 41 'groene' en 18 'grijze' stroomproducten van leveranciers van elektriciteit die actief zijn op de markt voor consumenten en/of zakelijke kleinverbruikers. Per bedrijf is een factsheet opgesteld met de gevraagde informatie.

Auteurs CE

Lonneke Wielders
Maarten Afman

Delft, oktober 2014

Stroomproducten in kaart consumenten- en kleinzakelijke markt

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32