Stroomproducten in kaart

Overzicht bronsamenstelling en herkomst stroomproducten van Nederlandse elektriciteitsleveranciers

In dit onderzoek zijn de aard en bronsamenstelling en indien van toepassing de herkomst van de Garanties van Oorsprong (GvO’s), van in totaal 61 stroomproducten van 30 elektriciteitsleveranciers in kaart gebracht.

Voor de stroomproducten zijn de volgende vragen beantwoord:
  • Uit welke energiebronnen is elk stroomproduct opgebouwd?
  • Wat is de herkomst van de groene stroom: binnen- of buitenland?
  • Indien er biomassa is ingezet, wat is de samenstelling en herkomst ervan?
Het gaat om in totaal 45 ‘groene’ en 16 ‘grijze’ stroomproducten van leveranciers van elektriciteit, die actief zijn op de markt voor consumenten en/of zakelijke kleinverbruikers. Per bedrijf is een factsheet opgesteld met de gevraagde informatie.

Auteurs CE

Lonneke Wielders
Maarten Afman

Delft, februari 2014

Stroomproducten in kaart

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32