STREAM International Freight 2011

Comparison of various transport modes on a EU scale with the STREAM database

LET OP: Er is een update 2016 van STREAM Goederenvervoer.

Deze studie is een update van de in 2008 gepubliceerde STREAM-studie. De studie omvat een overzicht van de voertuiggebonden emissies van het goederenvervoer per tonkilometer, voor verschillende marktsegmenten in het internationale goederenvervoer. In het rapport wordt daarnaast een vergelijking gemaakt van de emissies per tonkilometer op basis van gemiddelde voertuigtechnologie (gemiddelde leeftijd) en gemiddelde bezettingsgraden voor verschillende casussen, waar modal shift in het komende decennium een rol kan gaan spelen. Hierbij is rekening gehouden met voor- en natransport.

De schaalgrootte van het transport speelt een belangrijke rol. Daarnaast spelen ook logistieke factoren, zoals de beladingsgraad een belangrijke rol. Welke modaliteit het schoonst is verschilt per situatie en emissie. Wel is het duidelijk dat de elektrische trein een zeer schone en zuinige modaliteit is.

In de studie is vooral gekeken naar uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) en luchtverontreinigende stoffen, zoals fijnstof (PM), stikstofoxiden (NOx) en zwaveloxiden (SOx).
De studie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Auteurs CE

Eelco den Boer
Huib van Essen
Matthijs Otten

Delft, juli 2011

rapport

Deze publicatie is uitsluitend beschikbaar in het Engels.

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30