Stimuleren van elektrisch rijden onder particulieren

Effectiviteit van een aanschafsubsidie en oplaadtegoed

Het doel van deze studie was om een inschatting te geven van het aantal en marktaandeel van particuliere elektrische auto’s in 2020 als gevolg van de invoering van een aanschafsubsidie op nieuwe elektrische auto’s en een oplaadtegoed voor tweedehands (semi-)elektrische auto’s. Aanleiding hiervoor is een verzoek van het ministerie van EZ naar aanleiding van het rapport ‘Maak Elektrisch Rijden Groot’. In dat rapport worden voorstellen gedaan voor het stimuleren van de aanschaf van elektrische auto’s door particulieren.

Uit dit onderzoek blijkt dat het instellen van een aanschafsubsidie of een laadtegoed zal leiden tot een toename van het aantal nieuwe en tweedehands elektrische auto’s (EV’s) in particuliere handen. De omvang van deze toename is echter zeer onzeker en met de huidige kennis is de betrouwbaarheid van deze inschatting gering. Dat komt ten eerste omdat de prijsgevoeligheid van huidige kopers van EV’s niet goed bekend is. Ook is de autonome groei van nieuwe EV’s bij particulieren en de omvang van de export van tweedehands EV’s zeer moeilijk te voorspellen. De effectschattingen in deze studie moeten worden gezien als een eerste poging om een inschatting te maken van de doelmatigheid van een financiële bijdrage van de overheid voor elektrisch rijden. 

Auteurs CE

Arno Schroten
Anco Hoen

Delft, oktober 2016

Stimuleren van elektrisch rijden onder particulieren

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Anco Hoen

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30