Small scale LNG binnenvaart in Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit

Emissiereductie potentieel LNG retrofit voor binnenvaart

In het project ‘small scale LNG binnenvaart’ binnen het provinciaal actie-programma luchtkwaliteit is het de bedoeling twee schepen om te bouwen met het dual fuel LNG aandrijflijn.Het ene schip is gedefinieerd als een ‘high-end’-oplossing, waarbij een geheel nieuw systeem wordt aangeschaft inclusief een nieuwe motor. Het andere schip is gedefinieerd als een ‘low-end’-oplossing, waarbij de oude motor wordt behouden en op de meest eenvoudige wijze de retrofit zal worden toegepast. De pilots dienen ervoor om meer inzicht te krijgen in de totale gebruikers-kosten van twee uiterste varianten van LNG retrofit voor de binnenvaart, en daarnaast om meer inzicht te krijgen in de emissies van LNG dual fuel-motoren op schepen. In deze notitie wordt een inschatting gemaakt van de emissiereductie door toepassing van retrofit dual fuel-systemen op bestaande schepen. Wat de werkelijk mogelijke reductie is zal uiteindelijk uit de pilots moeten blijken. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de reducties die bereikt kunnen worden door toepassing van LNG op grote schaal, waaraan deze pilot een bijdrage kunnen leveren.

Auteurs CE

Eelco den Boer
Matthijs Otten

Delft, februari 2015

Small scale LNG in Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32