SITA Ecoscan Belgie

CE Delft heeft een Ecoscan gemaakt voor SITA, die de milieu-impacts van afvalverwerking  per afvalstroom berekend. Deze tool wordt  door SITA gebruikt om hun  klanten inzicht te geven in de milieu-impacts van afvalverwerking en het verschil tussen afval inzameling via het restafval en gescheiden afvalinzameling.  Op basis van de tool worden door SITA certificaten met de verminderde milieu-impacts aan klanten uitgereikt.
Zie SITA Ecoscan.

Auteurs CE

Matthijs Otten

Delft, juli 2013

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32