Logo CE Delft

Auteurs:
Marijn Bijleveld
Geert Bergsma

Delft, februari 2016 - 21 pag.

pdf Second opinion LCA-resultaten kunststof en houten pallets

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij:
Geert Bergsma
bergsma@ce.nl