Logo CE Delft

Auteurs:
Nanda Naber
Benno Schepers

Delft, februari 2017

pdf Scenarios voor de warmtetransitie in Den Haag

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Benno Schepers