Logo CE Delft

Auteurs:
Arno Schroten
Maarten 't Hoen

Delft, juni 2016

pdf Road taxation and spending in the EU

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Arno Schroten