Research to assess impacts on developing countries of measures to address emissions in the international aviation and shipping sectors

Ondanks significante verbeteringen in de brandstofefficiëntie van vliegtuigen en schepen wordt een forse stijging in de broeikasgasemissies van de internationale luchtvaart en zeescheepvaart de komende decennia voorspeld. Om deze emissiegroei te beteugelen is voorgesteld Market Based Measures (MBMs) naast technische en operationele maatregelen in te zetten. Deze maatregelen worden momenteel besproken binnen de ICAO en IMO (de VN-organisaties voor de burgerluchtvaart en zeescheepvaart). Eén van de belangrijkste onderwerpen in deze besprekingen zijn de gevolgen van MBMs voor ontwikkelingslanden en vooral voor veraf gelegen economieën.

In dit rapport wordt een kwantitatieve schatting gegeven van de economische gevolgen van MBMs voor tien voorbeeldeconomieën en voor de wereld als geheel. De voorbeeld-economieën zijn geselecteerd op basis van de inschatting dat deze betrekkelijk zwaar getroffen zouden worden doordat ze veraf gelegen zijn en/of afhankelijk van internationale luchtvaart of zeescheepvaart. Uit de resultaten blijkt dat de optredende daling in BNP gemiddeld minder dan 0,01% bedraagt en significant minder dan 0,1% voor alle behalve enkele van de voorbeeldeconomieën. Landen die meer afhankelijk van toerisme en handel zijn zullen vermoedelijk grotere economische gevolgen ondervinden, doordat MBMs tot hogere kosten voor de luchtvaart en zeescheepvaart leiden; de economische gevolgen worden veroorzaakt door de hogere prijzen voor passagiersvervoer en voor in- en uitgevoerde producten. Onder deze landen zijn enkele kleine eilandstaten die bovendien kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering.

Ongewenste economische gevolgen voor ontwikkelingslanden kunnen effectief worden aangepakt via een combinatie van maatregelen, zoals vrijstellingen op bepaalde routes, eenmalige compensatiebetalingen, en investeringen in zowel efficiëntere infrastructuur als ontwikkeling van efficiëntere schepen en vliegtuigen.

Dit rapport is opgesteld door een consortium bestaand uit Climate Strategies, University of Cambridge, Cambridge Econometrics, CE Delft en Transport Analysis and Knowledge Systems (TAKS).

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11