Rekenmodule emissies autobussen

Ten behoeve van de emissieregistratie

De EmissieRegistratie stelt jaarlijks een dataset vast met eenduidige emissiegegevens, waarmee wordt voldaan aan de nationale en internationale rapportageverplichtingen, onder andere voor de sector verkeer en vervoer (luchtvaart, scheepvaart en wegverkeer). Het vaststellen van de emissies van autobussen maakt onderdeel uit van het takenpakket van de Taakgroep Verkeer en Vervoer.

Tot nu toe werden de emissies van autobussen gebaseerd op deels verouderde gegevens voor de groep autobussen als geheel. De Taakgroep Verkeer en Vervoer heeft CE Delft gevraagd om de gegevens voor autobussen te vernieuwen en verbeteren, met name door de groep autobussen op te splitsen naar OV-bussen en touringcars. Hiervoor moest een inschatting worden gemaakt van de verdeling van OV-dieselbussen naar Euroklasse en is een wegtypeverdeling voor touringcars en OV-bussen afzonderlijk gemaakt.

Het resultaat van dit onderzoek is een gedetailleerd model dat de kilometers, het brandstofverbruik en de emissies van OV- en touringcarbussen vanaf 1990 tot en met 2013 omvat. Met het model kunnen ook prognoses worden gemaakt tot en met 2030 op basis van ontwikkelingen in het park (d.w.z. vernieuwing van het wagenpark, aantal nieuwverkopen, etc.).

Auteurs

Eelco den Boer
Matthijs Otten
Maarten t Hoen

Delft, februari 2015

Rekenmodule emissies autobussen

 

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11