Refining short-term electricity markets to enhance flexibility

Stocktaking as well as options for reform in the Pentalateral Energy Forum region

Door heel Europa is er momenteel verhitte discussie over de structuur van de elektriciteitsmarkt. Ondanks de talrijke visies op het vraagstuk komt er gaandeweg een consensus naar voren: een no-regret-beleid dat beoogt de korte-termijnmarkten flexibeler te maken. Aanjager hiervan is de steeds grotere rol van wind- en zonne-energie in de elektriciteitsvoorziening in Europese landen, met als gevolg een steeds wisselvalliger stroomaanbod. Daardoor moet de structuur van korte-termijnmarkten worden verbeterd om het systeem flexibeler te maken.

Door verbetering van de dynamiek van korte-termijnmarkten (day-ahead-, intraday- en onbalansmarkten en regelgeving m.b.t. het opheffen van onbalans) - waar aan de vraag naar flexibiliteit immers wordt voldaan - kan de prijsvorming worden verbeterd en daarmee systemflexibiliteit op efficiënte wijze tot stand worden gebracht.

Het Pentalateral Energy Forum (PLEF), waarin vertegenwoordigers uit Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Luxembourg, Nederland en Zwitserland deelnemen, bestudeert momenteel mogelijkheden om de nationale elektriciteitsmarkten flexibeler te maken. Deze studie, die op verzoek van Agora Energiewende is uitgevoerd, wil aan het lopende debat bijdragen door sleutelelementen van de markt aan te wijzen die efficiënte mogelijkheden bieden om de flexibiliteit te vergroten en marktintegratie te bevorderen.

Auteurs

Sebastiaan Hers
Thijs Scholten
Robert Vergeer

Berlin, juli 2016

Refining short-term electricity markets to enhance flexibility

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Sebastiaan Hers

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11