Readily Achievable EEDI Requirements for 2020

Het Marine Environment Protection Committee (MEPC) van de International Maritime Organization (IMO) evalueert momenteel de Energy Efficiency Design Index (EEDI)-normen voor 2020. Onder de huidige regels dient een na 1 januari 2020 gebouwd schip een 20% lagere EEDI te hebben dan de referentiewaarde voor het betreffende scheepstype. Deze studie laat zien dat veel schepen al vijf jaar eerder de doelstellingen voor 2020 halen en concludeert daarom dat strengere normen gemakkelijk haalbaar zijn. Een norm wordt gemakkelijk haalbaar geacht als deze gehaald wordt door de 10, 20 of 30% best presterende schepen die in 2014 en 2015 in dienst zijn genomen.

Auteurs CE

Jasper Faber
Maarten t Hoen

Delft, juni 2016

Readily Achievable EEDI Requirements for 2020

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Jasper Faber

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30