Quick scan Grondstoffen

Annex: Grondstoffen, Economie en Duurzaamheid, enkele illustraties

Biotische grondstoffen zijn niet schaars, maar vruchtbare landbouwgrond wel. Toenemende vraag naar grondstoffen zonder toename van vruchtbare grond leidt op termijn tot schaarste. Dat is de kern van de bijdrage die CE Delft heeft geleverd aan de Grondstoffennotitie die het kabinet deze zomer naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. CE Delft heeft met name onderzoek verricht naar verwachtingen en effecten rond schaarste aan biotische grondstoffen (bijv. hout, soja). Dat onderzoek is opgenomen in de gezamenlijke studie “Op weg naar een Grondstoffenstrategie, Quick scan ten behoeve van de Grondstoffennotitie”, geschreven door The Hague Centre for Strategic Studies, TNO en CE Delft. Kern van de conclusies over biotische schaarste is dat hoewel deze grondstoffen niet zeldzaam zijn er onvoldoende vruchtbaar land is om grondstoffen te verbouwen voor zowel voedsel, (bio)energie en (bio)chemie, waardoor prijsstijgingen ontstaan en er concurrentie tussen toepassingen gaat ontstaan (bijv. voedsel versus biobrandstof).

Auteurs CE

Geert Bergsma
Sander de Bruyn
Harry Croezen
Frans Rooijers
Dagmar Nelissen

Delft, juni 2011

rapport
Op weg naar een Grondstoffenstrategie

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32