Quick scan emissies achterlandtransport Haven van Rotterdam

Op basis van het STREAM-model, versie 2.1

In het kader van haar duurzaamheidsbeleid heeft het Havenbedrijf Rotterdam aan CE Delft gevraagd inzicht te verschaffen in de duurzaamheid van het achterlandtransport van containers. In samenwerking met de opdrachtgever hebben we de achterlandcorridors geselecteerd en  per corridor de logistieke karakteristieken (voertuigbenutting, omrijden, natransport en de schaalgrootte van vervoermiddelen) in kaart gebracht.

Vervolgens is op basis van milieukundige-  (Euroklasse, CCR-klasse) en logistieke parameters een doorrekening van de duurzaamheid gemaakt met het STREAM model, versie 2.1.

De keuze van de modaliteit blijkt zeer bepalend voor de emissies, maar ook logistieke factoren als omrijden, natransport, schaalgrootte en milieuklasse hebben grote invloed. Voor de binnenvaart spelen lage bruggen op sommige trajecten een belemmerende rol bij de hoeveelheid containers die vervoerd kunnen worden.  De logistieke verschillen tussen de corridors verklaren een verschil in emissies tot 30%.

Voor meer informatie: Eelco den Boer, themaleider Verkeersemissies

Delft, januari 2012

Deze publicatie is vertrouwelijk.

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11