Logo CE Delft

Auteurs:
M. (Marit) van Lieshout
G.E.A. (Geert) Warringa
G.C. (Geert) Bergsma

Delft, november 2013 - 35 pag.

pdf Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen

De rapportage incl. bijlagen is op te vragen bij het secretariaat van CE Delft