Power to Ammonia: Energy and electricity prices scenarios 2020-2023-2030

CE Delft heeft het afgelopen jaar intensief bijgedragen aan het Power to Ammonia consortium omdat wij het belangrijk vinden bij te dragen aan innovatie die nodig is om het energiesysteem in de toekomst in balans te houden. Onze bijdrage in het project was tweevoudig. Het eerste was kennisoverdracht in het consortium over de elektriciteitsmarkten, de marktinrichting hiervan, en de veranderingen en uitdagingen hierbij, gericht op de energietransitie en de decarbonisatie van het energiesysteem. Hiertoe hebben we enkele werksessies verzorgd. Het tweede doel was het ontwikkelen van een set van energie-en prijsscenario’s voor het Nederlandse elektriciteitssysteem in internationale context op de tijdschalen 2020, 2023 en 2030. Deze scenario’s zijn in samenspraak met de projectgroep ontwikkeld en vertaald naar elektriciteitsprijzen door inzet van ons nieuwe elektriciteitsmarktmodel van NW-Europa: PowerFlex. De inzichten zijn onder andere dat de bijdrage van hernieuwbare energie in de toekomstscenario’s zeer sterk van invloed is op de prijsvolatiliteit, en dat dit zorgt voor sterk verlaagde prijzen tijdens de uren dat er veel hernieuwbare energie is. De prijsscenario’s zijn gebruikt in de beoordeling van alle Power2Ammonia business cases die in het project zijn onderzocht.

Auteurs CE

Maarten Afman
Sebastiaan Hers
Thijs Scholten

Delft, januari 2017

Power to Ammonia: Energy and electricity prices scenarios 2020-2023-2030
Power to Ammonia ISPT

Contactpersoon: Maarten Afman

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32