Potential of modal shift to rail transport

Study on the projected effects on GHG emissions and transport volumes

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van de Europese spoorkoepel CER en betreft het potentieel van modal shift van de weg en luchtvaart naar het spoor. Deze studie is zeer actueel, aangezien dit in het nieuwe Witboek Transport van de Europese Commissie als één van de hoofdlijnen van het beleid is gekozen. In deze studie is op drie verschillende wijzen onderzocht hoeveel het spoorvervoer in Europa zou kunnen groeien en hoeveel reductie van CO2-emissies daarmee mogelijk is. 

Auteurs CE

Eelco den Boer
Huib van Essen

Delft, maart 2011

rapport

Deze publicatie is uitsluitend beschikbaar in het Engels.

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32