Logo CE Delft

Auteurs: Erika de Visser, Thomas Winkel, David de Jager, Rolf de Vos (Ecofys) Martijn Blom, Maarten Afman (CE Delft)

Utrecht/Delft, oktober 2011 - 107 pag.

pdf Overheidsingrepen in de energiemarkt

PSTRNL101883/© Ecofys 2011