Oekonomische Analyse der Erweiterung des Munchner Flughafens

Economic analysis of the expansion of Munich Airport

Bij Luchthaven München bestaan plannen voor de bouw van een derde startbaan. In diverse rapporten wordt beweerd dat dit gunstig voor de Beierse economie zal uitpakken.

CE Delft heft deze rapporten beoordeeld en signaleert een reeks tekortkomingen, waarvan de volgende het belangrijkste zijn:
  • Voorspellingen van het toekomstige passagiersaanbod zijn overdreven: aannames omtrent verbetering van de brandstofefficiëntie van vliegtuigen zijn overoptimistisch, de inkomenselasticiteit van de vraag is te hoog, en de prijselasticiteit van de vraag is te laag.
  • Als gevolg hiervan zal het veel langer duren voordat de derde startbaan rendabel wordt.
  • In het geval van Luchthaven München zijn er bovendien volop mogelijkheden om meer passagiers te verwerken, door het gebruik van grotere vliegtuigen, want hier worden momenteel minder passagiers per vliegtuig vervoerd dan op de meeste vergelijkbare Europese luchthavens.
  • In de beoordeelde rapportages over economische effecten  worden alleen de baten geanalyseerd en niet de kosten, waardoor het onmogelijk is om te beoordelen of investeringen in een derde startbaan rendabel zijn.
  • In de genoemde rapportages worden bepaalde baten dubbel geteld.
  • In de genoemde rapportages wordt geen melding gemaakt van het feit dat het scheppen van extra vraag in een bepaalde regio die economisch al goed presteert prijzen en lonen eerder onder druk zet dan dat nieuwe banen worden gecreëerd.

Door deze tekortkomingen zijn de beweringen dat een derde startbaan positieve economische effecten zal hebben ongegrond.

Auteurs CE

Jasper Faber
Dagmar Nelissen

Delft, februari 2013

Oekonomische Analyse der Erweiterung des Munchner Flughafens

 

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30