NOx controls for shipping in EU Seas

In deze studie wordt het vermoedelijke tijdspad gepresenteerd voor invoering van een Nitrogen Emission Control Area (NECA) in de Oostzee, de Noordzee en het Kanaal alsmede een schatting van NOx-emissies op basis van deze invoeringsdatum en vergelijking hiervan met een scenario zonder Noord-Europees NECA. In een vergelijkende analyse worden alternatieve beleidsinstrumenten om de NOx-emissies van de scheepvaart te verminderen besproken, met daarbij aandacht voor de verwachte NOx-reducties en kostenramingen. De waarschijnlijke uitkomst van de NECA-onderhandelingen m.b.t. de Oostzee en Noordzee wordt ingeschat, samen met het vermoedelijke tijdspad van de meest waarschijnlijke uitkomst.

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van Transport & Environment door IVL (Swedish Environmental Research Institute) en CE Delft. IVL was verantwoordelijk voor de berekening van NOx-emissies in de EU-wateren en voor beschrijving van de technische parameters en verwachte kosten van de onderzochte reductie-opties, CE Delft voor de geopolitieke analyses en de kosten-batenanalyse.

Auteurs

Jasper Faber
Dagmar Nelissen

Stockholm, juni 2016

NOx controls for shipping in EU Seas

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Jasper Faber

Tweets van @cedelft

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11

Vacature Junior secretaresse https://t.co/4ybXcViypS #vacature #junior #secretaresse #werk #delft
24-10-2017 06:08